Odborný seminář ve vile Stiassni – část druhá

Ve čtvrtek 15. 11. 2018 se v areálu vily Stiassni, v přednáškovém sále Metodického centra moderní architektury, uskutečnil druhý blok odborného semináře Objekty s předměty kulturní povahy – zásady a metody posuzování vnitřního prostředí. Seminář byl připraven na základě výsledků výzkumného projektu Metodika uchovávání předmětů kulturní povahy – optimalizace podmínek s cílem dosažení dlouhodobé udržitelnosti (DF13P01OVV016), který byl zpracováván v letech 2013-2017. Záměrem pořadatelů bylo ve dvou přednáškových blocích seznámit muzejní a památkářskou obec s hlavními závěry a poznatky získanými v rámci hodnocení podmínek dlouhodobého uchovávání kulturních statků v různých typech budov (historických, moderních i účelových novostavbách) z hlediska stavebních charakteristik, mikroklimatických faktorů, zabezpečení proti požárům, krádežím a další nezákonné činnosti včetně vhodných úložných systémů a pravidel správné manipulace, transportu a zacházení s předměty kulturní povahy.

Listopadový blok semináře byl zaměřen především na parametry vnitřního prostředí. Zahájen byl přednáškou Ing. Aleny Selucké a Ing. Petra Jakubce, která se zabývala mikroklimatickými parametry a jejich regulací prostřednictvím metody conservation heating. Světelným parametrům při vystavování a uchovávání předmětů kulturní povahy se věnoval Ing. Martin Dvořák, na jehož prezentaci navázali Ing. Denis Miček s Ing. Skarletou Florekovou, kteří představili simulační model osvětlení – případovou studii, která byla vypracována v Ranním salonu na SZ Hluboká nad Vltavou. Problematikou ochrany proti polutantům a biologickým škůdcům se zabýval Mgr. Michal Mazík. Úložné systémy, zásady ukládání a využívání předmětů kulturní povahy prezentoval Mgr. Pavel Holman. Na tuto problematiku navázal Ing. arch. Václav Němec, DiS. a Mgr. Markéta Dušková, jejichž přednáška ilustrovala mechanismy poškozování předmětů kulturní povahy. Představena byla také Metodika preventivní péče o předměty kulturní povahy v expozicích, depozitářích a zpřístupněných autentických interiérech. Tématem poslední přednášky, která byla přesunuta z červnového bloku, byly historické teplovzdušné systémy na příkladu SZ Lednice, prezentaci zajistili Ing. Jan Červenák spolu s Václavem Holáskem. Závěr semináře proběhl v duchu širší odborné diskuze.

Semináře Objekty s předměty kulturní povahy – zásady a metody posuzování vnitřního prostředí II. se zúčastnilo celkem 66 pracovníků muzeí, galerií a památkové péče z České a Slovenské republiky. Všem zúčastněným bychom rádi poděkovali za zájem o seminář a těšíme se na setkání na dalších akcích, na kterých se MCK podílí.