Setkání Jihomoravské sekce Komise konzervátorů-restaurátorů AMG
25.11.2021