Setkání Jihomoravské sekce Komise konzervátorů-restaurátorů AMG