Strategie konzervace sbírek

Návrh rámcových standardů pro oblast konzervování-restaurování sbírek muzejní povahy byl zpracován Metodickým centrem konzervace Technického muzea v Brně (TMB) ve spolupráci s členy Rady a Výboru Komise konzervátorů-restaurátorů (Komise KR) Asociace muzeí a galerií na základě pracovního jednání konaného dne 23. 5. 2019 v TMB a dále odsouhlasen na zasedání Komise KR dne 9. 9. 2019 v Rožnově pod Radhoštěm. Jedná se o pracovní materiál s názvem „Strategie konzervace sbírek“, který je určen k další profesní diskuzi v rámci řešení muzejní legislativy.

Ke stažení: Strategie konzervace sbírek, 27.9.2019