Fórum pro konzervátory-restaurátory 2012

Odborné recenzované periodikum Fórum pro konzervátory-restaurátory, 2012.ISSN 1805-0050, ISBN 978-80-86413-89-1.

Technické muzeum v Brně, ISSN 1805-0050, ISBN 978-80-86413-89-1.

Koupit 200 Kč

Odborné recenzované periodikum Fórum pro konzervátory-restaurátory, 2012. Po loňské premiéře Fóra pro konzervátory-restaurátory (FKR), které bylo k naší radosti přijato s pochopením a možná trochu neskromně lze říci i s úspěchem, se nám podařilo sestavit číslo 2012, jež je opět o něco bohatším mixem odborných článků i informativních textů. ISSN 1805-0050, ISBN 978-80-86413-89-1.

FORUM FOR CONSERVATORS-RESTORERS 2012

Reviewed journal published by the Methodical Centre of Conservation of the Technical Museum in Brno in cooperation with the Commission of Conservators-Restorers of the Association of Museums and Galleries of the Czech Republic, on the occasion of the Conference of Conservators-Restorers. This journal is a successor of former jounal named The Journal of the Conservators-Restorers Conference (ISSN 1801-1179).