Fórum pro konzervátory-restaurátory 2019

Fórum pro konzervátory-restaurátory je odborné recenzované periodikum, jehož zvláštní tištěné číslo vyšlo u příležitosti konání Konference konzervátorů-restaurátorů 2019 v Rožnově pod Radhoštěm.

Technické muzeum v Brně, ISSN 1805-0050

Fórum pro konzervátory-restaurátory je odborný recenzovaný časopis vydávaný Technickým muzeem v Brně, publikující původní nebo přehledové články zabývající se péčí o kulturní dědictví z různých perspektiv. Vzhledem k tomu, že časopis je připravován Metodickým centrem konzervace ve spolupráci s Komisí konzervátorů-restaurátorů Asociace muzeí a galerií České republiky, zvláštní pozornost je věnována především péči o sbírkové předměty paměťových institucí. Hlavní tematické okruhy jsou zaměřeny na materiálové a technologické průzkumy, mechanismy poškozování, konzervátorsko-restaurátorské zásahy, preventivní konzervaci, nové metody a prostředky v oblasti ochrany kulturního dědictví. Zabývá se též otázkami historie, teorie i etiky konzervování-restaurování. Cílem časopisu je rovněž poskytovat příklady správné praxe s metodickým přesahem.

Dokumenty ke stažení

Editorial

193 KB, soubor PDF

Obsah CZ

159 KB, soubor PDF

Rozhovor s novými členy redakční rady

332 KB, soubor PDF

Obsah ENG

779 KB, Soubor ke stažení