Kapitoly z konzervace a restaurování plastů

Karel Rapouch, Petra Vávrová (eds.)

Technické muzeum v Brně, 2018, ISBN 978-80-87896-55-6

Tato publikace prezentuje současnou problematiku syntetických materiálů ve sbírkách vybraných institucí, jejich stav a povědomí o konzervaci těchto materiálů. Kolektivní monografie tak shrnuje činnost pracovní skupiny Plasty při Komisi konzervátorů-restaurátorů Asociace muzeí a galerií ČR, která byla ustanovena v roce 2014. Pracovní skupina Plasty sdružuje odborníky z muzeí, galerií, archivů a vysokých škol z celé republiky a její snahou je sdílení informací a spolupráce v péči o novodobé syntetické materiály, jejichž počet v muzejních sbírkách stále narůstá. Úvodní článek popisuje typy předmětů vyrobených z plastů ze sbírek Středočeského muzea. Pro jejich identifikaci byla testována technika nedestruktivní infračervené spektrometrie SurveNIR doplněná o výsledky klasické FTIR analýzy. Další početná sbírka předmětů obsahující moderní materiály patří pod Vojenský historický ústav, kde lze nalézt např. pryžové plynové masky, neoprénové obleky pro potápěče nebo kevlarové neprůstřelné vesty. V oblasti ochrany předmětů vyrobených z pryže byly zpracovány dvě studie možnosti konzervace pryže na plynových maskách v Metodickém centru konzervace Technického muzea v Brně a konzervace koupací čepice ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy. Rozdílný přístup ke konzervaci pryžových předmětů umožňuje rozdílný pohled konzervátorů na problematiku konzervace pryže, jejíž konzervátorské zásahy nejsou zatím unifikovány. Velká část monografie je zaměřena na průzkum a konzervaci knižních obálek vyrobených z PVC, na kterém pracovali odborníci z Národní knihovny ČR v rámci projektu NAKI. Speciálně pro analýzu materiálu knižních obálek byla optimalizována technika infračervené spektrometrie v kombinaci s chemometrií systémem SurveNIR. Velmi hodnotným příspěvkem je kapitola o jednoduchých metodách identifikace polymerních materiálů zahrnující např. spalovací zkoušky a zkoušky rozpustnosti. Konzervátoři v praxi ocení jistě i kapitolu o technice výroby galalitu, tedy polymeru připraveného z kaseinu a formaldehydu.

 

 

Dokumenty ke stažení

Obsah

63 KB, soubor PDF

Tiráž

94 KB, soubor PDF

Náhled

294 KB, soubor PDF