Konzervování a restaurování kovů

Konzervování a restaurování kovůRozsáhlá publikace čítá 650 stran a je výsledkem několikaletého úsilí pracovní skupiny Kovy, založené v rámci Komise konzervátorů-restaurátorů Asociace muzeí a galerií České republiky v roce 2001. Kolektiv autorů. Příloha CD.

Technické muzeum v Brně, 2011. ISBN 978-80-86413-70-9.

Koupit 650 Kč

Sorry, this entry is only available in Czech.