Sborník z konference konzervátorů-restaurátorů, 2010

Sborník z konference konzervátorů-restaurátorů konaného ve dnech 7.–9. 9. 2010 v Uherském Hradišti. Technické muzeum v Brně, 2010. ISSN 1801-1179, ISBN 978-80-86413-72-3. The journal of the conservators-restorers. Uherské Hradiště 2010 Technical museum in Brno, 2010. ISSN 1801-1179, ISBN 978-80-86413-72-3 Reviewed journal published by the Methodical Centre of Conservation of the Technical Museum in Brno in cooperation with the Commission of Conservators-Restorers of the Association of Museums and Galleries of the Czech Republic, on the occasion of hthe Conference of Conservators-Restorers.

Technické muzeum v Brně, 2010. ISSN 1801-1179, ISBN 978-80-86413-72-3.

Koupit 235 Kč