Restaurování novodobé archiválie – způsoby snímání plastových lepicích pásek