Oddelenie výskumu a vývoja ochrany fondov Slovenskej národnej knižnice – budovanie centra ochrany knižničných zbierok