Skleněná harmonika – restaurování a rekonstrukce barevné vrstvy