Konzultační činnost MCK TMB za rok 2011

  • Odborné stanovisko k žádosti o metodickou pomoc při likvidaci červotoče v kapli SZ Vizovice pro Národní památkový ústav, ú. o. p. v Kroměříži
  • Odborné stanovisko k žádosti o hodnocení kvality uložení sbírkových předmětů, stavu depozitářů a expozic vzhledem ke klimatickým parametrům a dalším zásadám preventivní konzervace pro Městské muzeum Chrast
  • Posouzení stavu díla Z. Sýkory (60. léta), návrh možného řešení záchrany předmětu zhotoveného z plastu pro Muzeum umění v Olomouci
  • Posouzení přemístění a uložení NKP Třebechovického betlému pro Třebechovické muzeum betlémů
  • Identifikace a popis technologického vybavení nemovité kulturní památky – čistírny odpadních vod v Praze – Bubenči pro Národní památkový ústav, ú. o. p. v Praze