Konzultační činnost za rok 2016

 • Posouzení ošetření identifikačních známek z hrobů německých vojáků a analýza chemického složení střepiny vyjmuté z lebky německého tankového esa Kurta Kniespela (datace jaro 1945) pro Historické oddělení MZM
 • Konzultace vzniku a původu konkrecí surového železa v historických milířích v poloze Ráječko pro NPÚ v Brně
 • Průzkum galvanického pokovení originálního nábytku z Vily Tugendhat pro Muzeum města Brna a NPÚ v Brně
 • Analýza pigmentů na husitské přilbě objevené v prostoru bitvy u Sudoměře.metodami XRF, SEM-EDX a XRD pro Prácheňské muzeum v Písku
 • Provedení analýz ze vzorků kovových kuponů a dýmovnicového spadu, pro vyhodnocení korozní zátěže sanace pro Severočeské muzeum v Liberci
 • Konzultace a vyhodnocení vzorků galalitu Oddyho testem pro Moravskou galerii v Brně
 • Odebrání vzorku a příprava nábrusu pro metalografii z důvodu určení mechanických vlastností střepů bronzové misky pro o.p.s. Archaia Brno
 • Chemické složení povrchové úpravy 5 ks kožených tapet ze salónu Černínů č. 250, SZ Hluboká nad Vltavou pro NPÚ v Českých Budějovicích
 • Posouzení možnosti ošetření exponátů Vokolkovy tiskárny z výstavních exponátů Východočeského muzea
 • Průzkum a ošetření vrtule letadla z 2. sv. války pro Muzeum Vysočiny v Třebíči)
 • Konzultace a pomoc při plánování konzervátorsko-restaurátorské laboratoře pro Masarykovo muzeum v Hodoníně
 • Konzultace lepení keramiky pro Regionální muzeum v Litomyšli
 • Posouzení klimatických parametrů depozitáře a možnosti nápravných opatření pro Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi