Konzultační činnost MCK TMB za rok 2009

  • Odborná konzultace restaurování zinkových plastik Trig umístěných na budově vlakového Hlavního nádraží v Brně
  • Odborné stanovisko k posouzení mikroklimatu v depozitářích Muzea města Brna v JZ bastionu hradu Špilberk
  • Odborné stanovisko k posouzení konzervátorsko-restaurátoského záměru pro ošetření bronzových archeologických nálezů Slovenského technického muzea v Košicích