Konzultační činnost MCK TMB za rok 2010

  • Odborná konzultace a posouzení stavu kovových sbírkových předmětů  ze sbírek  Moravské galerie, Husová 18, Brno
  • Odborná konzultace a návrh na vystavování kovových sbírkových předmětů  ze sbírek  Moravské galerie, Husová 18, Brno
  • Návrh technologického postupu výroby puklicového kruhu z Ipelského Predmostia, M.Furman, Krajský pamiatkový úrad Žilina
  • Odborné posouzení projektu “ Rekonstrukce obj. čp. 1141 v ul. S. K. Neumanna – Beroun pro potřeby centrálního depozitáře Muzea Českého krasu
  • Odborné posouzení ochrany sbírek Muzea Cheb během transportu a vystavení
  • Odborné stanovisko ve věci úprav zpracované projektové dokumentace „Stavební úpravy objektu D – Areál Stodůlky Muzea hl. m. Prahy k zajištění stability vnitřního mikroklimatu“
  • Posouzení projektové dokumentace k přístavbě depozitáře v Otrokovicích pro Muzeum Jihovýchodní Moravy ve Zlíně
  • Spolupráce s pracovní skupinou Komise KR AMG ČR při připomínkování a aktualizaci Dokumentu o profesi konzervátora-restaurátora