Konzultační činnost za rok 2014

  • Konzultace a analýza krizové situace v souvislosti s poklesem relativní vlhkosti v novém výstavním prostoru Muzea a galerie Prostějovska
  • Konzultace a návrh řešení úpravy klimatu ve vitrínách při realizaci krátkodobé výstavy na SZ Kunštát
  • Návrh konzervátorsko-restaurátorského zásahu litinových šperků pro Moravskou -galerii v Brně
  • Odborné konzultace se studenty MU oboru Chemie konzervování-restaurování