Metodika dezinfekce fotografických a filmových materiálů s želatinovou světlocitlivou vrstvou