Metodika dezinfekce fotografických materiálů s albuminovou světlocitlivou vrstvou