Metodika dezinfekce fotografických materiálů s kolódiovou světlocitlivou vrstvou