Sborník z konference konzervátorů-restaurátorů, 2005

Sborník z konference konzervátorů a restaurátorů. Plzeň 2005. Technické muzeum v Brně, 2005. ISSN 1801-1179. Sborník z konference konzervátorů a restaurátorů konané v Plzni ve dnech 6. – 8. 9. 2005.

Technické muzeum v Brně, 2005. ISSN 1801-1179.

Koupit 150 Kč