Ochrana mincí a medailí v muzejních sbírkách

Odborná publikace Ochrana mincí a medailí v muzejních sbírkách vychází ze stejnojmenného workshopu, na jehož přípravě se podílela pracovní skupina Kovy Komise Konzervátorů-restaurátorů AMG ČR společně s MCK TMB.

Technické muzeum v Brně, 2014, ISBN 978-80-87896-00-6.

Čtenáři z řad odborné i laické veřejnosti publikace podrobně seznámí s problematikou určování mincovních falz, způsoby jejich identifikace a ošetření. Pozornost je věnována identifikaci lokálních korozních defektů. Prezentovány jsou konkrétní zkušenosti s ošetřováním a ochranou mincí a medailí v muzejních sbírkách.

Dokumenty ke stažení

Abstrakt

29 KB, soubor PDF