Výzdobné techniky kovů I

Odborná kolektivní monografie volně navazuje na stejnojmenný workshop a přináší příspěvky specialistů z různých oblastí péče o kulturní dědictví.

Technické muzeum v Brně, 2014. ISBN 978-80-87896-10-5.

Čtenáři z řad odborné i laické veřejnosti se mohou podrobně seznámit s výzdobnými technikami kovů, jako je tepání, rytí, cizelování, emailování, tauzie nebo filigrán. Charakteristiky a pracovní postupy výzdobných technik jsou doplněny příklady z konzervování-restaurování zdobených sbírkových předmětů. Čtenáři se dále mohou těšit na kapitolu o výzdobných technikách japonských mečů doplněnou o historický kontext z dějin Japonska.

Dokumenty ke stažení

Obsah

81 KB, soubor PDF

Abstrakt CZ

34 KB, soubor PDF

Abstract EN

34 KB, soubor PDF