Zlaté řemeslo

Katalog výstavy Zlaté řemeslo prezentuje výsledky výzkumu způsobů zpracovávání a výzdoby uměleckořemeslných artefaktů z kovů a jejich slitin, které tvoří nejen v ČR nejcennější kolekce kulturního dědictví.

Technické muzeum v Brně, 978-80-7685-013-2

Katalog výstavy Zlaté řemeslo prezentuje výsledky výzkumu způsobů zpracovávání a výzdoby uměleckořemeslných artefaktů z kovů a jejich slitin, které tvoří nejen v ČR nejcennější kolekce kulturního dědictví. Specialisté v rámci tříletého projektu formou experimentálních rekonstrukcí zhotovovali repliky historických děl a následně vyvíjeli nástroje pro rozpoznávání v minulosti užívaných zlatnických technik, jejich správný popis a konzervátorskou péči, o čemž informují odborné studie v první části knihy. Zevrubně je pojednáno též téma výzdoby a restaurování relikviáře svatého Maura, který může být sám o sobě považován za jakousi učebnici či muzeum zlatnických technik. Pozornost je věnována rovněž fenoménu velkomoravského šperku či tzv. Pokladu svatého Eligia (patrona zlatníků), který je součástí sbírek Národního muzea. Katalogová část obsahuje fotografie a popisy exponátů – kolekce zápůjček především z pražského Uměleckoprůmyslového musea, Moravské galerie a Moravského zemského muzea. Díky nim se čtenář může seznámit a potěšit nádherou a rozmanitostí zlatnických děl a jejich proměnami za posledních více než 2000 let. V souladu s intencí výstavy i katalog samotný přispívá k popularizaci mizejících uměleckých řemesel a informuje o možnostech zachovávání historických artefaktů pro budoucí generace, jež dlouhodobě stojí v centru pozornosti Technického muzea v Brně a Metodického centra konzervace.
Výstava s odborným katalogem je výstupem tříletého projektu Uměleckořemeslné techniky zlatnictví. Identifikace, ochrana a zpřístupnění – NAKI II DG20P02OVV023.

Dokumenty ke stažení

Obsah

44 KB, soubor PDF

Tiráž

160 KB, soubor PDF

Náhled 1

413 KB, soubor PDF

Náhled 2

331 KB, soubor PDF

Náhled 3

189 KB, soubor PDF

Náhled 4

359 KB, soubor PDF

Náhled 5

222 KB, soubor PDF

Náhled 6

389 KB, soubor PDF

Náhled 7

489 KB, soubor PDF

Náhled 8

314 KB, soubor PDF

Náhled 9

414 KB, soubor PDF