O Zlatnictví

Andrej Šumbera

Technické muzeum v Brně, ISBN 978-80-7685-014-9

Kniha je určena především zlatníkům, a také by měla sloužit jako pomůcka pro práci restaurátorů, konzervátorů, památkářů, historiků umění i pro různé odborné posudky, když je třeba rozpoznat a jednoduše popsat techniku zhotovení.
V úvodu knihy naleznete stručný vývoj zlatnického řemesla od jeho počátků, protože obor je spjat s mnoha pro lidstvo významnými objevy. Zlatnictví stálo na počátku tavení kovů a je základem znalosti mnoha metalurgických i chemických procesů. Následující kapitoly se zabývají popisem jednotlivých
zlatnických technik, jak základních způsobů zpracování, tak technik zdobných.
Posláním knihy je také oživit zájem o zlatnictví, proto polovinu knihy tvoří fotografická část – jde většinou o ukázky zlatnických prací, které autor knihy restauroval či zkoumal v rozmezí více než 30 let. Fotografie ukazují krásu zlatnictví, jeho rozmanitost a šíři technik, detaily přibližují způsob zpracování. Na závěr je umístěn slovník s vysvětlením přibližně 650 pojmů zlatnických technik, popisu šperku, úkonů, nářadí a vybavení. Součástí jsou také některé pojmy souvisejících oborů, mj. prubířství, puncovnictví a mineralogie.

Publikace je jedním z výstupů výzkumného projektu NAKI II DG20P02OVV023 Uměleckořemeslné techniky zlatnictví – identifikace, ochrana a zpřístupnění.

Dokumenty ke stažení

Obsah

69 KB, soubor PDF

Tiráž

68 KB, soubor PDF

Úvod

724 KB, soubor PDF