videospektrální komparátor VSC 8000

« Back to Glossary Index

Na tomto klíčovém slově pracujeme.