POVRCHOVÉ ÚPRAVY KOVŮ A JEJICH SLITIN

SMALT / EMAIL

 
ÚVOD  TIRÁŽ  KONTAKT

 

CO JE TO SMALT /EMAIL

ZÁKLADNÍ EMAILÉRSKÉ TECHNIKY

SMALT V TECHNICKÝCH OBORECH

A PRŮMYSLU

EXPERIMENTÁLNÍ REKONSTRUKCE EMAILÉRSKÝCH TECHNIK

PRVKOVÉ SLOŽENÍ SMALTU

ENAMELLING

LITERATURA

 

 

Účelem audiovizuálního dokumentu je prezentace problematiky jedné z povrchových úprav historických slitin kovů – smaltu

a emailu. Pozornost je věnována vybraným technikám emilérství v kontextu vývoje řemeslné a umělecké tvorby a uplatnění smaltu v průmyslové produkci. Základem dokumentu jsou videoprezentace rekonstrukcí jednotlivých technik a postupů, které byly realizovány na pracovišti Metodického centra konzervace Technického muzea v Brně pracovníky tohoto pracoviště

a spolupracujícími specialisty. Audiovizuální dokument je zpracován s ohledem na jeho praktické využití jako metodická pomůcka a zdroj informací pro konzervátory-restaurátory a kurátory sbírek (správný popis a identifikace povrchové úpravy artefaktů opatřených emailem, určení technologického postupu apod.). V českém prostředí se jedná o první komplexní

a moderní dokumentaci vybraných technologických postupů povrchové úpravy smaltováním. Terminologie v anglickém jazyce je zpracována formou širšího popisu jednotlivých technik a principu smaltování v technických oborech. Součástí dokumentu je rovněž přehled doporučené literatury a zdrojů k tématu, jež je částečně zpřístupněna pro potřeby uživatelů také v knihovně Technického muzea v Brně.

mozaika

Audiovizuální dokument vznikl jako výstup výzkumného cíle podpořeného z prostředků Institucionální podpory DKRVO Ministerstva kultury ČR.

© Technické muzeum v Brně, 2017.