POVRCHOVÉ ÚPRAVY KOVŮ A JEJICH SLITIN

SMALT / EMAIL

 
ÚVOD  TIRÁŽ  KONTAKT

 

CO JE TO SMALT /EMAIL

ZÁKLADNÍ EMAILÉRSKÉ TECHNIKY

SMALT V TECHNICKÝCH OBORECH

A PRŮMYSLU

EXPERIMENTÁLNÍ REKONSTRUKCE EMAILÉRSKÝCH TECHNIK

PRVKOVÉ SLOŽENÍ SMALTU

ENAMELLING

LITERATURA

 

 

Smalt/email je sklovitý povlak, který je nataven na podkladový kovový materiál. Sklovitý povlak je nanášen ve formě vodných suspenzí nebo práškových směsí, po natavení je hladký a lesklý. Je složen z tzv. frity (jejím základem je křemen, živce, soda, potaš) a z dalších přísad. Podkladovým kovovým materiálem byly až do 19. století nejčastěji slitiny mědi a slitiny drahých kovů, od 19. století i slitiny železa – litiny a oceli. Vytvořený povlak chrání kov proti korozi i za zvýšených teplot, zlepšuje jeho chemickou odolnost a plní i funkci estetickou.

V průběhu staletí se postupy práce se smaltem/emailem proměňovaly. Vyvinula se celá řada technik emailování v závislosti na kulturních tradicích konkrétních území, historickém i geografickém kontextu. Emailérství bylo až do 19. století doménou zlatníků, šperkařů a řemeslníků, kteří jej využívali k výzdobě předmětů umělecké a řemeslné hodnoty, tedy artefaktů zlatnických, klenotnických, liturgických atd. Na počátku 19. století smalt díky novým technologiím a rozmachu průmyslu získal zcela novou podobu a jeho uplatnění na slitinách železa ovlivnilo industriální vývoj a mnoha odvětví výroby – např. spotřební průmysl, dopravu, stavebnictví. Předměty se smaltovaným povrchem se staly praktickou a levnou součástí každodenního života člověka a pro své vlastnosti má smalt i do budoucna ohromný potenciál dalšího rozvoje.

Práce se smaltem/emailem je inspirativní i pro současné umělecké tvůrce a designéry. Kromě využití v současném moderním autorském šperku se se smaltem setkáváme ve volném umění, ať již ve formě asambláží smaltovaných předmětů, realizací v architektuře, nebo v podobě obrazů a soch s uplatněním technického smaltování.

Označení „smalt/email“ pochází ze starého německého jazyka (tzv. Althochdeutsch) ze slova „smelzan“, později převzatého do staré francouzštiny jako „esmail“. Odtud se používá i v současné italštině – „smalto“, ve francouzštině a němčině – „email“, v anglickém jazyce – „enamel“.  V českém jazyce jsou zavedena slova s podobným základem smalt a email, přičemž v oblasti uměleckého řemesla převažuje termín „email“ a v technických oborech „smalt“. Oba termíny se však běžně vzájemně zaměňují.

Audiovizuální dokument vznikl jako výstup výzkumného cíle podpořeného z prostředků Institucionální podpory DKRVO Ministerstva kultury ČR.

© Technické muzeum v Brně, 2017.