POVRCHOVÉ ÚPRAVY KOVŮ A JEJICH SLITIN

SMALT / EMAIL

 
ÚVOD  TIRÁŽ  KONTAKT

 

CO JE TO SMALT /EMAIL

ZÁKLADNÍ EMAILÉRSKÉ TECHNIKY

SMALT V TECHNICKÝCH OBORECH

A PRŮMYSLU

EXPERIMENTÁLNÍ REKONSTRUKCE EMAILÉRSKÝCH TECHNIK

PRVKOVÉ SLOŽENÍ SMALTU

ENAMELLING

LITERATURA

 

 

Vybraných 39 vzorků smaltů (technických i šperkařských) bylo analyzováno pomocí přenosného rentgenově-fluorescenčního spektrometru, kterým je vybavena Technologická laboratoř MCK TMB. Podstatou této analýzy je detekce sekundárního rentgenového záření, které je uvolňováno ze vzorku po interakci s primárním rentgenovým zářením, emitovaného z rentgenové lampy přístroje. Jednotlivé linie spektra sekundárního záření jsou charakteristické pro dané prvky, čímž jsou přímo kvalitativně určeny. Intenzita signálu pak odpovídá obsahu prvku ve vzorku. Ve vzorníku jsou k jednotlivým smaltům přiřazena jejich spektra, doplněná o výčet obsažených prvků. Díky tomu lze přibližně určit druh smaltu, který byl na předmětu použit, což ocení zejména umělečtí emailéři a odborníci z oboru konzervování-restaurování. Detailní výsledky analýz jsou k dispozici na vyžádání v Technologické laboratoři MCK TMB.

 

Vzorník

Audiovizuální dokument vznikl jako výstup výzkumného cíle podpořeného z prostředků Institucionální podpory DKRVO Ministerstva kultury ČR.

© Technické muzeum v Brně, 2017.