POVRCHOVÉ ÚPRAVY KOVŮ A JEJICH SLITIN

SMALT / EMAIL

 
ÚVOD  TIRÁŽ  KONTAKT

 

CO JE TO SMALT /EMAIL

ZÁKLADNÍ EMAILÉRSKÉ TECHNIKY

SMALT V TECHNICKÝCH OBORECH

A PRŮMYSLU

EXPERIMENTÁLNÍ REKONSTRUKCE EMAILÉRSKÝCH TECHNIK

PRVKOVÉ SLOŽENÍ SMALTU

ENAMELLING

LITERATURA

 

 

VÝBĚR Z DOPORUČENÉ LITERATURY A ZDROJŮ

 

Literatura

 

Aldred, Cyril: Jewels of the Pharaohs: Egyptian Jewellery of the Dynastic Period. London: Thames & Hudson Ltd, 1971. ISBN-10: 0500231389; 978-0500231388.

Balahvancev, A. S. –Jablonskij, L. T.: Ahemenidskaja emal iz Filippovki (Problema chronologii pamjatnika). In: Rossijskaja archeologija. Moskva:  International Academic Publishing Company „Nauka / Interperiodika“, 2007. 1/2007. ISSN 0869-6063.

Ball, Ruth: Enamelling. London: A & C Black Publishers Ltd (1 Sept. 2006), 211. ISBN 0713668822; 978-0713668827.

Ballweg, Manfred: BruckmannsUhren-Lexikon. München, 1975.

Barnard, Nick: Indian Jewellery. London: Victoria & Albert Museum, 2008. ISBN 1851774831; 978-8189497132.

Barsali, Isa Belli: European Enamels. London: Paul Hamlyn, 1969; first edition 1966. ISBN 0600012131; 978-0600012139; ASIN: B000NVD860.

Barsali, Isa Belli: Medieval Goldsmith's Work. London: Paul Hamlyn, 1969.

Bárta, Rudolf: Sklářství a keramika IV. díl – Sklo a smalty. Praha: Průmyslové vydavatelství, 1952.

Becker, Vivienne: Art Noveau Jewerly. London: Thames & Hudson, 1998. ISBN 0500280789, 978-0500280782.

Benda, Klement a kol.: Dějiny uměleckého řemesla a užitého umění v Českých zemích. Od Velké Moravy po dobu gotickou. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1999. ISBN 80-7106-357-6.

Birdwood, George C. M.: Theindustrialartsof India. London: Chapman and Hall, 1880. ASIN B009XPZ1AW.

Blochmann, H. (tr.) (1927, reprint 1993). The Ain-i-Akbari by Abu´l –Fazi Allami, Vol. I, Calcutta: The Asiatic Society, preface (first edition).

Bloom, Jonathan M. – Blair, Sheila S.: The Grove Encyclopedia of Islamic Art &Architecture. Oxford: Oxford University Press, 2009. Vol. 3. ISBN 019530991X; 978-0195309911.

Bogar, Karel: Frýdlantský umělecký smalt 1999–2009. Frýdlant nad Ostravicí: Frýdlant nad Ostravicí ve spolupráci s Galerií Domov, 2009. ISBN 9788025461006.

Bouše, Václav a kol.: Smalty a jejich použití v protikorozní ochraně. SNTL, Praha, 1986, 216 s.

Campbell, Marian: An Introduction to Medieval Enamels. London: V&A Publishing, 1984. ISBN 10: 0880450215; 978-0880450218.

Campbell, Marian: Medieval Jewellery: In Europe 1100-1500. London: V&A Publishing, 2009. ISBN 9781851775828; 185177582X.

Caroselli, Susan: The Painted Enamels of Limoges: A Catalogue of the Collection of the Los Angeles County Museum of Art. London: Thames & Hudson, 1993. ISBN 0500974063; 978-0500974063.

Clare, Phillips: Jewelry: From Antiquity to the Present (World of Art). London: Thames & Hudson, 1996. ISBN 0500202877; 978-0500202876.

Coarelli, Filippo: Greek and Roman Jewellery. London: Cassell, 1988. ISBN 0-304-32174-5.

Cosgrove, MaynardGiles: The Enamels of China and Japan: Champleve and Cloisonne. Dodd, Mead, 1974. ISBN 0396067336; 978-0396067337.

Čermák, Miloslav: Historické hodiny a hrací strojky. Brno: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně, 2005. ISBN 80-86752-34-8.

Černý, Pavol a kol.: Du bon du coeur. Poklady francouzského středověkého umění v českých a moravských sbírkách. Kat. výst. Muzeum umění Olomouc, Olomouc, 2006.

Darty, Linda: The Art of Enameling. Techniques, Projects, Inspiration. Lark, 2011. ISBN 157990954X; 978-1579909543.

Drayman-Weisser, Terry: The early painted enamels of Limoges in the Walters Art Museum: Historical context and observations on past treatments. In: JAIC 2003, Volume 42, Number 2, Article 7, s. 279-312.

Dyfri, Williams – Ogden, Jack: Greek Gold – Jewellery of the Classical World. The British Museum. London: British Museum Press, 1994. ISBN 0-7141-2202-5.

Eggert, G. – Wollmann, A. – Schwahn, B. – Hustedt-Martens, E. – Barbier, B. – Euler, H.: When glass and metal corrode together. In: ICOM-CC 15th Triennial Meeting, New-Delhi, India, vol. 1, 2008, s. 211–216.

Evans, Joan: A History of Jewellery, 1100-1870. Dover Publications Inc., 2003. ISBN 0486261220; 978-0486261225.

Fi, Jordan: Deteriorated enamelled objects: Past and present treatments, Conservation Journal, Autumn 2009, Issue 58 special edition, Victoria & Albert Museum, dostupné z http://www.vam.ac.uk/content/journals/conservation-journal/

autumn-2009-issue-58/deteriorated-enamelled-objects-past-and-present-treatments/; 15. 9. 2017.

Filip, Jan: Umělecké řemeslo v pravěku. Praha: Společnost přátel starožitností, 1941.

Foltýn, Dušan –Klípa, Jan – Mašková, Pavla – Somer, Petr – Vlnas, Vít (eds.): Otevři zahradu rajskou. Benediktini v srdci Evropy 800–1300. Praha, 2014.

Franc, Jiří: Závišův kříž. Cisterciácké opatství Vyšší Brod, 2013. ISBN 978-80-87216-38-5.

Fučíková, Eliška – Bukovinská, Beket, Muchka, Ivan ProkopUmění na dvoře Rudolfa II. Praha: Aventinum, 1991. ISBN 80-85277-04-2.

Gabrielová, Bronislava: Expozice Moravského uměleckoprůmyslového muzea – důsledek vývoje uměleckoprůmyslového hnutí. In: 53. Bulletin MG v Brně, s. 6.

Gareth, Williams: Treasures from Sutton Hoo. London: British Museum, 2011. ISBN 0714128252; 978-0714128252.

Garner, Harry: Chinese and Japanese Cloisonne Enamels (Artsofthe East). Faber & Faber, 1971. ISBN 0571047394; 978-0571047390. ASIN B0007IY70E.

Gharib, Abeer – Madkour, Fatama S.: The Treatment Procedures of Persian Metalic Objects Covered with Colored Enamels, 18th-20th Centuries AD, International Journal of Conservation Science, Vol. 5, Issue 4, October-December 2014, ISSN 2067-533X, s. 450.

Grossová, Anna: Šperk. In: Vídeňská secese a moderna 1900-1925: užité umění a fotografie v českých zemích. Brno: Moravská galerie, 2005. ISBN 80-7027-131-0.

Guadalupi, Giani: Největší poklady světa. Praha: Rebo, 1999. ISBN 80-7234-042-5.

Haag, Sabine: Masterpieces of the Kunstkammer Vienna. Wien: Kunst Historisches Museum Wien, 2013. ISBN 978-3-99020-037-7.

Haag, Sabine: Benvenuto Cellini Saliera. Wien: KunstHistorisches Museum Wien, 2013. ISBN 978-3-99020-034-6.

Hájek, Ludvík: Smaltérství: učeb. text pro školení učňů a dělníků ve smaltérství a inf. pro ostatní technické pracovníky Praha: SNTL, 1963, 9 s.

Harold, Neumann: An Illustrated Dictionary of Jewellery: 2,530 entries, including definitions of jewels, gemstones, materials, processes and styles and entries on principal designers and makers, from antiquity to the present day. London: Thames& Hudson, 1981. ISBN 0500233098; 978-0500233092.

Haseloff, Gunther: Email im fruhen Mittelalter: Fruhchristliche Kunst von der Spatantike bis zu den Karolingern (Marburger Studien zur Vor- und Fruhgeschichte). Hitzeroth 1990. ISBN 3893980202; 978-3893980208.

Hejzlarová, Tereza: Umění a řemeslo střední Asie: textil a šperk. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2014. ISBN 978-80-7308-491-2.

Hendley, T. H.: Enamelling and other Industrial Arts of Rajputana. In: The Journal of Indian Art. London: W. Griggs, 1886, 1(2), 1-5.

Herbert, Maryon: Metalwork and Enamelling. Dover Publications Inc.; Revised edition (Jan. 2000), ISBN-10: 0486227022 ISBN-13: 978-0486227023.

Higgins, Reynold: Minoan and Mycenaean Art. London: Thames and Hudson, 1997. ISBN 0-500-20303-2.

Hinton, David: The Alfred Jewel and Other Late Anglo-Saxon Decorated Metalwork. TheAshmolean Handbook Series. Oxford: Ashmolean Museum, 2008. ISBN 1854442309; 978-1854442307.

Hložek, Martin – Komoróczy, Balázs – Trojek, Tomáš: Techniky emailu v archeologii a jejich identifikace metodami SEM-EDX, XRF a micro-XRF. In: Výzdobné techniky kovů II. Brno: Technické muzeum v Brně, 2015. ISBN 978-80-87 896-22-8.

Honour, Hugh: Goldsmiths and Silversmiths (Great craftsmen). Weidenfeld& Nicholson, 1971. ISBN 0297003445, 978-0297003441.

Hughes, Elizabeth – Lester, Marion: The Big Book of Buttons. New Leaf Pub, 1991. ISBN 0962904600; 978-0962904608.

Cherry, John: Medieval Goldsmith. London: British Museum Press, 2011. ISBN 0714128236; 978-0714128238.

Cherry, John: The Holy Thorn Reliquary. London: British Museum, 2010. ISBN 0714128201; 978-0714128207.

Chytil, Karel – Kondakov, Nikodim Pavlovič – Friedl, Antonín: Kříž zvaný Závišův v pokladu kláštera ve Vyšším Brodě v Čechách. Praha: Archeologická komise při České akademii věd a umění, 1930.

Kol. autorů: Dějiny českého výtvarného umění I, II (1+2). Praha: Akademia, 1984,1989. ISBN 21-060-84; 80-200-0069-0.

Komoróczy, Balázs: Marcomannia: Der Militärschlag gegen die Markomannen und Quaden – ein archäologischer Survey. In: VARUSSCHLACHT im Osnabrücker Land GmbH – Museum und Park Kalkriese Hrsg.: 2000 Jahre Varusschlacht: Konflikt, 114–125. Stuttgart: 2009. ISBN 978-3806222791.

Konzervování a restaurování kovů, Ochrana předmětů kulturního dědictví z kovů a jejich slitin. Brno: Technické muzeum v Brně. 2011. ISBN 978-80-86611-38-9, ISBN 978-80-86413-70-9, 284 s.

Křížová, AlenaŠperk od antiky po současnost. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2015. ISBN 978-80-7422-311-2.

Ling, Denise: A Conservation Survey and Treatment of Limoges Enamels at the British Museum, Enamel on Metal Conservation Meeting Rome, Villa Medici, 10-11 March 2008, s. 30.

Markowitz, Yvonne J.: Jewels of Ancient Nubia. Boston: MFA Publications - The Museum of Fine Arts, 2014. ISBN 0878468072; 978-0878468072.

Maryon, Herbert: Metalwork and Enamelling. Dover Publications Inc., 2000. ISBN 0486227022; 978-0486227023.

Matthews, Glenice L.: Enamels Enameling Enamelists. KP Books, 1984. ISBN 080197285X; 978-0801972850.

Mleziva, Jindřich – Pospišílová, Dagmar – Stříbrná, Adriana: Umění kovu v zemích Blízkého východu a Indie: sbírka kovových předmětů z Náprstkova muzea a Západočeského muzea v Plzni = The art of metalwork in the countries of the Middle East and India : the collection of metal items in the Náprstek Museum and Museum of West Bohemia in Pilsen [online]. Praha: Národní muzeum, 2015. [cit. 2017-03-06]. ISBN 978-80-7036-473-4.

Morant, Henry de: Dějiny užitého umění od nejstarších dob po současnost. Praha: Odeon, 1983.

Nagy, Ötvös Ferenc: Ötvösművészet – A kezdetektőlnapjainkig. ScolarKiadó, 2011. ISBN 9789632442921.

Neumann, Harold: An Illustrated Dictionary of Jewelry: 2,530 entries, including definitions of jewels, gemstones, materials, processes and styles and entries on principal designers and makers, from antikvity to the present day. ISBN 0500233098; 978-0500233092

Odgen, Jack: Jewellery (Intelligent Layman's). The Intelligent Layman publishers Ltd., 2006. ISBN 0947798358; 978-0947798352.

Petrásková, Christa: Cechy a řemesla: Výroba odznaků a smaltované bižuterie na Jablonecku. In: Krkonoše – Jizerské hory.  Vrchlabí: Správa Krkonošského národního parku. 2004/6. ISSN 1214-9381.

Pisarskaja, Ljudmila Vasiljevna - Platanova, Nina Georgievna – Oulianova, Bella Lazarevna: Russkije emali XI – XIX. Moskva, 1974.

Podjuklová, Jitka – Hrabavská Kamila – Barčová Karla – Štěpánek, Ivo: Nové obzory v poznání vlastností sklokeramických smaltovaných povlaků, VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2010, ISBN 978-80-248-2339-3.Poche, Emanuel (ed.): Dějiny českého výtvarného umění I/2. Praha, 1984.

Pospíšilová, Dagmar – Mleziva, Jindřich: Umění kovu v zemích Blízkého východu a Indie. Praha: Národní muzeum, 2015. ISBN 978-80-7036-456-7.

Priese, Karl-Heinz: Das Gold von Meroe. New York: Metropolitan Museum of Art, 1992. ISBN 3805314809; 978-3805314800. ASIN B003Z9TESW.

Robinson, Basil William: A Royal Qatar Enamel. In: Iran: Journal of the British Institute of Persian Studies Volume X 1972. London: British Institute of Persian Studies, 1972. Vol. 10 (1972).

Robinson, James: Finer than Gold: Saints and Relics in the Middle Ages. London: British Museum, 2011. ISBN 0714128228, 978-0714128221.

Robinson, James: Masterpieces medieval art. London: The British Museum, 2008. ISBN 978-0-7141-2815-3.

Röhrs, Stefan: The Heritage of 'Maitre Alpais': An International and Interdisciplinary Examination of Medieval Limoges Enamel and Associated Objects (British Museum Research Publication). London: British Museum, 2010. ISBN 0861591828; 978-0861591824.

Röhrs, Stefan – Biron, Isabelle – Stege, Heike: About Limoges painted enamels. Chronological evolution of the glass composition, Enamel on Metal Conservation Meeting Rome, Villa Medici, 10-11 March 2008, s. 3-5.

Semper, Gottfried: Der Stil in den technischen und tektonischen Künsten. Frankfurt, 1860 –1863.

Semper, Gottfried: Wissenschaft, Industrie und Kunst. London, 1851.

Sharva, Amiranashvili: Georgian Metalwork from Antiquity to the Eighteenth Century. Little Hampton Book Service, 1972. ISBN 0600100189; 978-0600100188.

Shayo, Alberto: Faure Camille: Limoges Art Deco Enamels. ACC Art Books, 2007. ISBN 9781851495351; 1851495355.

Skelton, Robert et al.: The Indian Heritage: CourtLife and ArtsunderMughal Rule. London: Victoria & Albert Museum, 1982. ISBN 0905209206; 978-0905209203.

Smith, R. – Calson , J. H. – Newman, R. M.: An Investigation into the deterioration of painted Limoges enamel plaques 1470–1530. In: Studies in Conservation. vol. 32, 1987. ISSN 2047-0584, 111 s.

Speel, Erika: Dictionary of Enamelling- History and Techniques. Ashgate Publishing Limited, 1998. ISBN 1859282725; 978-1859282724.

Speel, Erika: Painted Enamels-An Illustrated Survey 1500 – 1920. Lund Humphries, 2008. ISBN 0853319359, 978-0853319351.

Stehlíková, Dana: Encyklopedie českého zlatnictví, stříbrnictví a klenotnictví. Praha: Libri, 2013. ISBN 80-85983-90-7.

Suchomel, Filip – Černá, Zlata: Umění barvy, kovu a ohně - emailérství Dálného východu ze sbírek Náprstkova muzea, složky Národního muzea = Die Kunst von Farbe, MetallundFeuer – die Emailierkunst des Fernen Osten aus den Kollektionen des Náprstek-Museums (eines Bestandteils des Nationalmuseums in Prag). Ústí nad Labem: Památkový ústav, 1996. ISBN 80-85036-16-9.

Suchomel, Filip – Černá, Zlata: Umění barvy, kovu a ohně – emaily Dálného východu. CD doprovodná publikace k výstavě Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, 2002.

Šumbera, Andrej: České korunovační klenoty. Olympus CS, 2008. ISBN 80-254-1677-8.

Šumbera, Andrej: Emaily v restaurátorské praxi. In: Výzdobné techniky kovů II. Technické muzeum v Brně. 2015. ISBN 978-80-87896-22-8., 74 s.

Taburet-Delahaye, Elisabeth - DrakeBoehm, Barbara: Enamels of Limoges 1100–1350. New York: Metropolitan Museum of Art, 1996. ISBN 9780300086027; 0300086024.

Taburet – Delahaye, Elisabeth – Drake Boehm, Barbara: L'Oeuvre de Limoges. Paris: Réunion des Musées Nationaux, 1995. ISBN 2711833054; 978-2711833054.

Tait, Hugh: 7000 Years of Jewelry. London: British Museum Press, 2007. ISBN 0714150320; 978-0714150321.

TalbortRice, David: Art of the Byzantine Era (World of Art). London: Thames and Hudson Ltd, 1963. ISBN 0500200041; 978-0500200049.

Täubl, Karel: Odborná příručka pro zlatníky, stříbrníky a klenotníky. Praha, 1945.

Täubl, Karel: Zlatnictví. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1976.

The Indian Heritage: Court Life & Arts under Mughal Rule. London: Victoria & Albert Museum, 1982, s. 105.

The Keir Collection of Medieval Works of Art. London: Sotheby's, 1997. ASIN: B001AHRVM2.

Toranová, Eva: Šperkárstvo na Slovensku. Pallas:  Bratislava, 1976.

Toranová, Eva: Zlatníctvo na Slovensku. Tatran: Bratislava, 1983.

Turner, Jane (ed): The Grove Dictionary of Art. Oxford: Oxford University Press, 1996. Vol. 5. ISBN 1884446000; 978-1884446009.

Untracht, Oppi: Metal Techniques for Craftsmen.: A Basic Manual for Craftsmen on the Method of Forming and Decorating Metals. New York: Doubleday and Company Inc. Garden City, 1968. ISBN 0385030274; 978-0385030274.

Untracht, Oppi: Traditional Jewelry of India. New York: Harry N. Abrams, 1997. ISBN
0810938863; 9780810938861.

Urbanová, Magdaléna: Smalt ve výtvarné tvorbě: historické a současné techniky. Praha: Grada, 2013. ISBN 9788024748764.

Vilímková, Milada: Egyptské klenotnictví. Praha: Artia, 1969.

Vokáčová, Věra: Současný Československý email. Praha: OKD, 1985.

Výzdobné techniky kovů I. Brno: Technické muzeum v Brně – Metodické centrum konzervace, 2014. ISBN ISBN 978-80-87896-10-5.

Výzdobné techniky kovů II. Brno: Technické muzeum v Brně – Metodické centrum konzervace, 2015. ISBN 978-80-87896-22-8.

Wardropper, Ian: Limoges Enamels at the Frick Collection. D Giles Ltd, 2015. ISBN 9781907804373; 1907804374.

Watt, George: Indian art at Delhi 1903: being the official catalogue of the Delhi Exhibition 1902–1903. Delhi: M.Banarsidass, 1987. ISBN 8120802780; 9788120802780.

Weinhold, Ulrike: Emailmalerei an Augsburger Goldschmiedearbeiten von 1650 bis 1750. München – Berlin, 1975.

Werge-Harlley, Joanne: Enamelling on Precious Metals. The Crowood Press Ltd, 2010. ISBN 1847972055;978-1847972057.

Wessel, Klaus: Byzantine Enamels: Fromthe 5th to th 13th Century. New York Graphic Society, 1967. ASIN B0013HPO2S.

Yongs, Susan: Work of Angels: Masterpieces of Celtic Metalwork, 6th to 9th Centuries, A.D. London: British Museum, 1989. ISBN 0714105546; 978-0714105543.

Zápalková, Helena (ed.): V oplatce jsi všecek tajně. Podoby eucharistického Krista ve vizuální kultuře.

 

Internetové zdroje

Houska, Ivan: Restaurování monstrance olomouckého biskupa Wolfganga Hanibala Schrattenbacha „Zlaté slunce Moravy, restaurátorská dokumentace, 2005, dostupné z: http://www.houska.cz/restoration_detail/Zlate-slunce-Moravy-Schrattenbachova-monstrance/102/102/.

Korn, Lorenz: Saljuqsvi. Art and Architecture. In: EncyclopaediaIranica, online Edition, 2010. ]cit. 5. 3. 2017[ Dostupné z: http://www.iranicaonline.org/articles/saljuqs-vi.

La Niece, Susan; Röhrs, Stefan; Thornton, Dora; Simpson, Antony: Limoges painted enamels: Evidence for specialist copper-smithing workshops.  The British Museum, Technical Research Bulletin, Vol. 3, 2009, dostupné z: https://www.britishmuseum.org/pdf/BMTRB%203%20La%20Niece%20et%20al.pdf

https://www.britannica.com/art/enamelwork#toc74082

https://cs.wikipedia.org/wiki/Olina_Francov%C3%A1 15. 9. 2017

TIGER–COATINGS, http://www.tiger-coatings.com/cz/produkty/praskove-laky/historie

http://cki.altervista.org/storia-smalto-eng.html

www.glass-on-metall.com

http://grainsofglass.com/

http://www.magyarkepek.hu/szelenyi/krone04.html

http://www.svatymaur.cz/

http://www.korunovacni-klenoty.cz/cs/uvod.html

 

Audiovizuální dokument vznikl jako výstup výzkumného cíle podpořeného z prostředků Institucionální podpory DKRVO Ministerstva kultury ČR.

© Technické muzeum v Brně, 2017.