NAKI DF13P01OVV016 Metodika uchovávání předmětů kulturní povahy – optimalizace podmínek s cílem dosažení dlouhodobé udržitelnosti

Záměrem projektu bylo vytvoření metodiky pro optimální dlouhodobé uchovávání movitých předmětů kulturního dědictví. Metodika byla připravována na základě vyhodnocení konkrétních muzejních objektů včetně fondů kulturních památek a zpřístupněných státních hradů a zámků dle předem stanovených evaluačních kritérií. Hlavní pozornost při tvorbě metodiky byla věnována novým technologiím měření a regulace vnitřního prostředí budov se speciálním zřetelem na trendy k energetické (ekonomické) udržitelnosti související se snižováním nákladů. U památek byla potom jeden z hlavních faktorů minimalizace intervence do historické podstaty budov.

Odkaz na webové stránky projektu: http://www.naki-mupkp.cz/

  • identifikační kód projektu:DF13P01OVV016 (NAKI)
  • řešitel příjemce – koordinátor: TMB, Ing. Alena Selucká
  • řešitel příjemce: Národní památkový ústav (PhDr. Zdeněk Vácha a kol), Moravská galerie (ak.mal. Igor Fogaš a kol.)
  • spoluřešitelé příjemce – koordinátora z TMB: Ing. Martin Mrázek, Ph.D.,Ing. Hana Grossmannová, Ph.D., Ing. Pavel Jirásek, Mgr. Pavel Holman, (experti na řešení dílčích úkolů: Ing. Ivo Štěpánek, Ing. Petr Jakubec, Mgr. Jana Fricová)
  • doba řešení: 2013–2017

Certifikované metodiky:

Metodika uchovávání předmětů kulturní povahy

Preventivní péče o předměty kulturní povahy v expozicích, depozitářích a zpřístupněných autentických interiérech