Preventivní péče o předměty kulturní povahy v expozicích, depozitářích a zpřístupněných autentických interiérech