Studie korozních procesů na stříbrných mincích

Předměty ze slitin stříbra běžně vykazují při povrchových analýzách vyšší poměry stříbra, než odpovídá ryzosti slitiny. Tyto obohacující děje jsou dobře známy. Příčiny těchto jevů však už tak dobře zmapované nejsou. Proto se studie orientuje na dokumentaci a průzkum řezů vybraných 15 mincí, selektovaných ze širšího souboru mincí, které vykazovaly nejvýraznější obohacení na povrchu na základě analýzy XRF. Na řezech mincí byly dokumentovány morfologie korozních vrstev, fázové složení slitin a prvkové mapy s liniovým scanem, dokládajícím přesnou tloušťku obohacené vrstvy. Prvkové mapy jsou doplňovány fotografiemi z konfokálního mikroskopu. Druhá část studie je věnována účinku různých konzervačních aplikací jako čištění Chelatonem III nebo elektrochemické redukce na vznik a morfologii obohacené vrstvy. Studie by měla dávat do úzkého kontextu následky konzervačních postupů na možnosti měření obsahu stříbra metodami XRF a SEM-EDX.

  • kód projektu: 23/VaV/MCK/2013
  • garant: Mgr. Michal Mazík
  • spoluřešitel: Jaroslav Jelínek