Techniky exkavace archeologických nálezů

Během řešení dané problematiky jsme se především zaměřili na použití montážních polyuretanových pěn (PUR) při vyzvedávání archeologických nálezů in situ v půdních blocích. Na základě testování různých druhů montážních pěn bylo prokázáno, že pro vyzvedávání menších artefaktů jsou spíše vhodné pěny pro spárování a utěsňování obkládaček, které mají menší roztažnost. Pěny pro utěsnění oken, panelů a výplně trhlin jsou vhodnější pro vyzvedávání rozměrných půdních bloků. U těchto vysoce expanzních pěn je zároveň nutné zabezpečení vyzvedávaných artefaktů proti přímému kontaktu pěny s archeologickými nálezy. Přímým stykem pěny s nálezem může dojít k stržení korozních vrstev kovů nebo ulpění pěny na povrchu předmětu. V prosinci 2012 byl v rámci dlouhodobějšího programu seminářů „Archeolog versus Konzervátor“ realizován workshop „Vyzvedávání archeologických nálezů in situ“. V archeologii dochází stále častěji k situacím, kdy díky tlaku investorů jsou archeologické výzkumy prováděny v zimních měsících. V rámci tohoto workshopu byly testovány možnosti vyzvedávání bloků půdy pomocí montážních pěn v zimě. Bylo prokázáno, že montážní pěny při vyzvedávání archeologických nálezů je možné používat i při teplotách pod bodem mrazu, je ale nutné počítat s déle trvajícím procesem vytvrzování (až 8 hodin). V rámci tohoto projektu jsme se věnovali i následnému průzkumu půdních bloků pomocí lékařského tomografu a mikrotomografie (microCT) ve spolupráci s Fakultní nemocnicí u svaté Anny, soukromou klinikou Surgal a Středoevropským technologickým institutem Ceitec v Brně. Výhodou zobrazovacích metod je možnost nedestruktivního zkoumání vyzvednutých půdních bloků ve velkém rozlišení. Výstupy, získané touto metodou, nám napomáhají v řešení otázky autentičnosti předmětů, dokumentují současný stav zkoumaných objektů a informují o použitých výrobních postupech artefaktů. Stejně jako vlastní zobrazení artefaktu má rovněž velký význam postprocesní zpracování v různých typech trojrozměrného zobrazování a objemové analýzy jednotlivých nalezených struktur uvnitř objektu, ale současně i možnost 3D virtuálního modelování tvarů, které se vlivem destruktivních pochodů ve zkoumaných objektech ztratily nebo degradovaly.

  • kód TMB: 17/VaV/MCK/2012
  • garant: Mgr. Martin Hložek, Ph.D.
  • spoluřešitel: Renata Pelíšková