Tryskání suchým ledem

Tryskání suchým ledem je nová technologie používaná ve strojní praxi, např. pro povrchové čištění kovových výlisků a plastů v automobilovém průmyslu. Cílem projektu bylo ověřit možnost využití této technologie i pro potřeby konzervátorsko-restaurátorských zásahů.

U technologie tryskání suchým ledem se jako abrazivo (tj. tryskací médium) používají pelety pevné formy oxidu uhličitého o teplotě minus 78 °C. Tyto pelety unášené stlačeným vzduchem šetrně odstraňují z povrchu předmětů drobné nečistoty, mastnotu apod.

V Technickém muzeu v Brně bylo zprovozněno zařízení pro použití technologie tryskání suchým ledem. V roce 2013 – 2014 proběhlo testování metody na vybraných modelových vzorcích a dále porovnání této technologie s tradičním způsobem tryskání v tryskací kabině za použití různých druhů abraziv (balotina, zirblast, korund, apod.). Zkoušky účinků tryskání, prováděné na kovech, byly vyhodnocovány pomocí normalizované škály tryskaných povrchů. Úběr materiálu, za použití tryskání pomocí suchého ledu, se jeví jako jeden z nejšetrnějších ke strojním součástem, např. lapovaným plochám sedel ventilů spalovacích motorů. Dostatečně odstraňuje drobné nečistoty, maziva, příp. jiné mastné produkty, i ze špatně přístupných míst na čištěných předmětech. Použité konkrétní zařízení (s nejmenším výkonem) však neumožňuje použití technologie tryskání ledem na větší plochy předmětů s požadovaným větším úběrem materiálu.

V budoucnu se jeví jako zajímavé vyzkoušení této technologie k odstraňování nežádoucích vrstev různého původu na materiálech jako je kámen, cihla, dřevo, apod. Klady: mobilita – možnost použití v exteriéru, hygienická nezávadnost, snížená prašnost, šetrnost k tryskanému povrchu, univerzálnost.

Zápory: speciální tryskací zařízení, transportní a chladicí box pro pelety suchého ledu, přípojka na stlačený vzduch, testované zařízení (nízkého výkonu) mělo nižší tryskací schopnost (neodstraní pevně ukotvené nátěry ani korozi).