RAPOUCH, Karel. Konzervování-restaurování pohyblivé sochy Lupiče od Davida Černého