Výzkum a vývoj

Technické muzeum v Brně je výzkumnou organizací – příjemcem účelové podpory výzkumu, experimentálního vývoje a inovací; provádí základní výzkum, aplikovaný výzkum nebo experimentální vývoj a šíří jejich výsledky prostřednictvím prezentace, výuky, publikování nebo převodu technologií. Plněním úkolů vědy, vývoje a inovací bylo pověřeno Oddělení dokumentace vědy a techniky a Metodické centrum konzervace.

Technické muzeum v Brně je výzkumnou organizací – příjemcem účelové podpory výzkumu, experimentálního vývoje a inovací; provádí základní výzkum, aplikovaný výzkum nebo experimentální vývoj a šíří jejich výsledky prostřednictvím prezentace, výuky, publikování nebo převodu technologií.

Aktuálně řešené
projekty

  • Metodika uchovávání předmětů kulturní povahy -
    optimalizace podmínek s cílem dosažení dlouhodobé
    udržitelnosti

Archiv ukončené projekty –
grantové zprávy

Technologie ochrany kulturního dědictví před požáry (projekt DE 06PO4OMGO13 z výzkumného programu MK ČR 2005 - 2009)

Interní výzkumné
projekty

  • Stabilizace rzi prostředky na bázi taninů
  • Měřeni chemického složeni kovových archeologických
    nálezů ručním XRF spektrometrem
  • Plazmochemické technologie pro kulturní dědictví

Vědecká rada TMB