OBECNĚ

V letech 2013–2017 byl realizován společný projekt Technického muzea v Brně, Národního památkového ústavu a Moravské galerie v Brně s názvem „Metodika uchovávání sbírkových předmětů kulturní povahy – optimalizace podmínek s cílem dosažení dlouhodobé udržitelnosti“, DF13P01OVV016, který byl podpořen z programu NAKI MK ČR. Hlavním cílem projektu bylo zpracování metodik pro dlouhodobé uchovávání předmětů kulturní povahy, jak v prostředí sbírkotvorných institucí, tak památkových objektů. Záměrem bylo zhodnocení technologií a systémů ochrany, využívaných k ochraně kulturního dědictví z pohledu preventivní péče a navržení jejich optimalizace. Zohledněny byly všechny aspekty související se stavebně-technickými a fyzikálními parametry budovy, stanovením rizikových faktorů, spojených s problematikou bezpečnostních systémů, vnitřním prostředím, ukládáním, vnitřním vybavením a režimem sledovaných předmětů. Metodiky byly formulovány na základě evaluace konkrétních muzejních objektů a kulturních památek. Získané poznatky a výsledky průzkumu byly rovněž zpracovány formou Databáze hodnocených objektů pro uchovávání předmětů kulturní povahy (Databáze případových studí).

 

ŘEŠITELSKÝ TÝM

Technické muzeum v Brně

Řešitel příjemce-koordinátora: Ing. Alena Selucká

Spoluřešitelé příjemce-koordinátora:

Ing. Hana Grossmannová, Ph.D., Mgr. Michal Mazík, Ing. Martin Mrázek, Ph.D., Ing. Pavel Jirásek, Mgr. Pavel Holman

Experti na řešení dílčích úkolů:

Ing. Ivo Štěpánek, Ing. Petr Jakubec, Mgr. Pavla Stöhrová, Eva Řezáčová, Bc. Roman Kučera, Dana Troppová, Mgr. Karel Rapouch

Technicko-administrativní pracovník a odborný pracovník terénních měření: Mgr. Jana Fricová

Spolupracovníci zajišťující administrativní a ekonomické činnosti: Ing. Radana Jedonová, Drahomíra Houdková

 

Národní památkový ústav

Řešitel příjemce: PhDr. Zdeněk Vácha

Spoluřešitelé příjemce: Mgr. Kateřina Cichrová, Ing. arch. Václav Němec, Dis., Ing. Martin Dvořák

Experti na řešení dílčích úkolů:

Ing. Jan Červenák, Mgr. Markéta Dušková, Bc. Ivana Troupová, Mgr. Zuzana Vaverková, PhDr. Mgr. Ludmila Ourodová, Ph.D., Václav Holásek, Martin Šildberger, Mgr. Lucia Krajčírová

Spolupracovníci zajišťující administrativní a ekonomické činnosti: Ing. Linda Hlostová

 

Moravská galerie v Brně

Řešitel příjemce: Ak. mal. Igor Fogaš

Spoluřešitelé příjemce:

Experti na řešení dílčích úkolů: Bc. Jiří Bačovský, Hana Ryšánková

Spolupracovníci zajišťující administrativní a ekonomické činnosti: -