Odkazy

Zde najdete odkazy na webové stránky institucí a projektů, které Vám mohou pomoci při orientaci v oblasti konzervace a restaurování kulturního dědictví s důrazem na ochranu sbírkových předmětů, případně i další užitečné odkazy.

Seznam konzervátorů-restaurátorů

Metodická centra

České instituce

Vysoké školy

Informační zdroje a bibliografie

Mezinárodní a zahraniční organizace a projekty