Zpracování osobních údajů

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

– pro účely konference/workshopu/semináře/žádosti o stáž/žádosti o metodickou pomoc

PREAMBULE: Metodické centrum konzervace Technického muzea v Brně shromažďuje osobní údaje v rozsahu podkladů pro evidenci a za účelem realizace konferencí/workshopů/seminářů/žádostí o stáž/žádostí o metodickou pomoc.

„Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů potřebných pro evidenci a realizaci konference/workshopu/semináře/žádosti o stáž/žádosti o metodickou pomoc dávám ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a v souladu s Nařízením EU ze dne 27. 4. 2016 č. 2016/679, souhlas k jejímu zpracování a uchovávání na Metodickém centru konzervace Technického muzea v Brně.“

„Dále jsem si vědom/a toho, že tento souhlas je dobrovolný a jsem oprávněn/a jej kdykoli odvolat – odvolání souhlasu může být vůči Technickému muzeu v Brně učiněno prostřednictvím:

– datové schránky, ID datové schránky cmgp8ec,

– emailem na adrese mck@technicalmuseum.cz,

– poštou na adrese Technické muzeum v Brně, Metodické centrum konzervace, Purkyňova 2950/105, 612 00 Brno – Královo Pole.

Při odvolání souhlasu je přihláška skartována / smazána a osobní údaje tak nemohou být poskytnuty žádnému dalšímu zaměstnanci Technického muzea v Brně ani další třetí osobě. Subjektu náleží také právo odvolání se k Úřadu pro ochranu osobních údajů“

 

– pro účely zasílání newsletteru a informací k akcím TMB MCK

Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů potřebných pro zasílání newsletteru a informací k akcím TMB MCK dávám ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a v souladu s Nařízením EU ze dne 27. 4. 2016 č. 2016/679, souhlas k jejímu zpracování a uchovávání na Metodickém centru konzervace Technického muzea v Brně.

Dále jsem si vědom/a toho, že tento souhlas je dobrovolný a jsem oprávněn/a jej kdykoli odvolat – odvolání souhlasu může být vůči Technickému muzeu v Brně učiněno prostřednictvím:

– datové schránky, ID datové schránky cmgp8ec,

– emailem na adrese mck@technicalmuseum.cz,

– poštou na adrese Technické muzeum v Brně, Metodické centrum konzervace, Purkyňova 2950/105, 612 00 Brno – Královo Pole.

Při odvolání souhlasu je souhlas skartován / smazán a osobní údaje tak nemohou být poskytnuty žádnému dalšímu zaměstnanci Technického muzea v Brně ani další třetí osobě. Subjektu náleží také právo odvolání se k Úřadu pro ochranu osobních údajů.