Currently solved projects

Handicraft goldsmithing techniques – identification, protection and accessing

identifikační kód projektu: DG20P02OVV023 hlavní řešitel: Ing. Alena Selucká další řešitelé: Mgr. Karel Rapouch, Ing. Martin Mrázek, Ph.D., Mgr. Petr Nekuža, Mgr. Pavla Stöhrová, Mgr….

Historical metal material – museum documentation on the basis of identification of surface treatment of metal alloys

identifikační číslo: 28/VaV/DOVAT + MCK/2016 garant: Mgr. Petr Nekuža, Ing. Alena Selucká spolupráce: Mgr. Ondřej Merta, Mgr. Karel Rapouch, Mgr. Radek Slabotinský, Ph.D., Mgr. Pavla…

Evaluation of the condition of archaeological metal finds in the museum collections with respect to efficiency of prior conservators’-restorers’ interventions

identifikační číslo: 27/VaV/MCK/2016 garant: Ing. Alena Selucká spolupráce: Mgr. Karel Rapouch, Renata Pelíšková doba řešení: dlouhodobý úkol Náplní projektu bude zjištění stavu kovových archeologických nálezů…

Creating of a web database of analytical methods’ results

identifikační číslo: 12/VaV/MCK/2012 garant: Ing. Alena Selucká doba řešení: pozastaveno Webová databáze slouží k třídění výsledků analytických metod, prováděných laboratoří Metodického centra konzervace. Jsou v…

Strategies of preventive conservation in museum practice

identifikační číslo:30/VaV/MCK/2017 garant: Ing. Alena Selucká spolupráce: Mgr. Karel Rapouch, Ing. Martin Mrázek, Ph.D., Ing. Martin Kroužil, Renata Pelíšková, Mgr. Lukáš Foret, DiS., Bc. Žaneta…

Plasma chemical methods of metal artefacts’ treatment

identifikační číslo: 29/VaV/MCK/2016 garant: Ing. Hana Grossmannová, Ph.D. (zastupuje Mgr. karel Rapouch) spolupráce: Ing. Alena Selucká, Ing. Martin Mrázek, Ph.D. doba řešení: pozastaveno V návaznosti…

Electrochemical methods in conservation practice

identifikační číslo: 26/VaV/MCK/2016 garant: Mgr. Karel Rapouch spolupráce: Ing. Alena Selucká doba řešení: dlouhodobý úkol Elektrochemické metody jsou využívány pro stabilizaci korozních vrstev kovových artefaktů,…

Application of analytic methods when exploring the cultural heritage

identifikační číslo: 24/VaV/MCK/2015 garant: Mgr. Karel Rapouch spolupráce: Ing. Alena Selucká, Mgr. Lukáš Foret, DiS. doba řešení: dlouhodobý úkol   Pozornost je soustředěna zejména na…

Conservation and depositing of paper record sheets from mechanical musical instruments

identifikační číslo: 21/VaV/MCK/2013 garant: Ing. Alena Selucká spolupráce: Mgr. Petr Nekuža, Renata Pelíšková, Kateřina Židková, DiS. doba řešení: dlouhodobý úkol Projekt se zabývá problematikou konzervace…

Modern materials – plastics

identifikační číslo: 16/VaV/MCK/2012 garant: Mgr. Karel Rapouch doba řešení: dlouhodobý úkol   V posledních letech můžeme sledovat jednoznačně dokladovaný nárůst množství novodobých materiálů ve sbírkách muzeí…