Archiv

Obsah: 1. online číslo 2020

 

ŠINDLÁŘOVÁ, Simona – SELUCKÁ, Alena. Klavír Leoše Janáčka – průzkum prostředí a restaurování

KOUKALOVÁ, Lucie – ĎUROVIČ, Michal – DRÁBKOVÁ, Klára – KREJČÍ, Jan. Vliv dýmování na vlastnosti celulózových a proteinových materiálů

KALIŠOVÁ, Lucie. Restaurování porcelánové sestavované vázy

LIMPOUCH, Ondřej – DRÁBKOVÁ, Klára – ĎUROVIČ, Michal. Návrh technologie konzervování skeletu plejtváka in situ

RAPOUCH, Karel – SELUCKÁ, Alena – LUKAS, Jiří. Rekonzervace souboru denárů Boleslava II.

 


Nerecenzovaná – informativní část FKR 2019

 

Nerecenzované příspěvky + informativní část časopisu Fórum pro konzervátory-restaurátory 2019


Obsah: 2 . online číslo 2019

 

DVOŘÁK, Luděk. Průzkum a výsledky barevnosti povrchových úprav exteriéru objektu Libušín

ŠEFCŮ, Radka. Japonské dřevořezy Kacušika Hokusaie. Neinvazivní identifikace barviv a pigmentů

TRMALOVÁ, Olga. Technologie portrétních miniatur na slonovinové destičce

CHALUPOVÁ, Jana. Metody scelování plátěné podložky závěsných obrazů

ZÍTKOVÁ, Petra – TIŠLOVÁ, Renata. Konsolidace sádry – testování prostředků s organickými rozpouštědly

BÍLKOVÁ, Lenka – BARTL, Benjamin – URBÁNEK, Štěpán – HOLAKOVSKÁ, Libuše – KREJČÍ SLAVÍKOVÁ, Monika – ZAPLETAL, Martin. Směsi na bázi fosilních vosků pro restaurování voskových pečetí

SVOBODOVÁ, Eva – SÝKOROVÁ, Hana – KADAVÁ, Jana – KOPECKÁ, Ivana. Využití luminometru pro ověření přítomnosti plísní

RAPOUCH, Karel. Identifikace polymerů v interiéru Škody Favorit 136L

KUČKOVÁ, Štěpánka – SMIRNOVA, Tatiana. Proteiny v historických maltách – identifikace, kvantifikace a možnosti datování

KOZÁKOVÁ, Romana – GLAUNINGEROVÁ, Pavla – TRMALOVÁ, Olga. Podmalby ve sbírkách Etnografického oddělení Národního muzea – fyzický stav sbírky, tvorba atlasu poškození a preventivní péče

MODRÁČKOVÁ, Dana – DUŠEK, Libor – PEJCHOVÁ, Lucie – VÁVRA, Jiří. Soubor podmaleb na skle v zrcadlových rámech v Krkonošském muzeu ve Vrchlabí. Historie a restaurátorský zásah

KLOUŽKOVÁ, Alexandra – KAVANOVÁ, Mária – ŠEFCŮ, Radka – RANDÁKOVÁ, Simona – KOHOUTKOVÁ, Martina – MSALLAMOVÁ, Šárka – BLAŽKOVÁ, Gabriela. Charakterizace povrchových úprav kachlů a reliéfů z hradčanských paláců a identifikace zdrojů poškození glazur

KAHOUN, Martin. Konzervace zlomku hunského kotle z Milotic nad Opavou

VANÍČEK, Petr. Granátometné pušky s křesadlovým zámkem – průzkum a restaurování po požáru

RŮŽIČKA, Jan. Restaurování fragmentu litinového zábradlí Místodržitelského letohrádku v Královské oboře v Praze


Obsah: 1 . online číslo 2019

 

MACHAČKO, Luboš – MEDOVÁ, Dominika – VOLÁK, Jan. Restaurování a rekonstrukce pohyblivého ozvučeného betlému z Dětenic – příběh takřka detektivní

ŠUMBERA, Andrej. Restaurování bronzového pomníku Mistra Jana Husa

MIKULIČÁKOVÁ, Markéta – TULKA, Jaromír – PŘÍHODA, Jiří – ŠEVČÍK, Richard – MACKŮ, Jiří. Studium houslařských olejových laků na bázi lněného oleje, kalafuny a mastixu

BENEŠOVÁ, Marie – KUMPOVÁ, Ivana – VOPÁLENSKÝ, Michal – VAVŘÍK, Daniel. Využití tomografie při průzkumu poškozeného pergamenového svitku z roku 1665

HOUSKA, Ivan. Vznik stříbrných soch pro náhrobek sv. Vojtěcha do katedrály sv. Víta v Praze