Finished projects

Exploration and conservation of lead alloys

Průzkum olověných slitin byl zaměřen na hodnocení liter z Kralické tvrze (konec 16. stol.) Moravského zemského muzea. Zkoumáno bylo složení slitiny a její závislost na…

Excavation techniques of archaeological finds

Během řešení dané problematiky jsme se především zaměřili na použití montážních polyuretanových pěn (PUR) při vyzvedávání archeologických nálezů in situ v půdních blocích. Na základě testování…

Improvement of the methodology of preventive conservation

V souvislosti s tímto interním projektem jsme se zaměřili na realizaci mnoha podprojektů, jejichž společným tématem je kvalita ovzduší v muzejních a galerijních prostorách. Pozornost je zaměřena jak…

Evaluation of the impact of desalination methods by Soxhlet extractor

V rámci studie hodnocení desalinačních postupů byla zkoumána možnost sledování účinnosti desalinačních roztoků a možnost urychlení desalinace, zejména u železných archeologických nálezů. Sledování účinnosti desalinačních…

Identification of production technology of medieval coin forgeries

Ve spolupráci s Mgr. Miroslavou Cejpovou z archeologického oddělení Východočeského muzea v Pardubicích jsme pomocí metod XRF a mikroXRF analyzovali nálezy ze středověkého hradu Žampach (okr. Ústí nad…

Dry ice blasting

Tryskání suchým ledem je nová technologie používaná ve strojní praxi, např. pro povrchové čištění kovových výlisků a plastů v automobilovém průmyslu. Cílem projektu bylo ověřit možnost…

Archaeometric survey of finds from Langobard burial site

Při archeologickém výzkumu a konzervaci vybraných nálezů z langobardského pohřebiště v katastru města Kyjova (okr. Hodonín), byla navázána spolupráce Masarykova muzea v Hodoníně s Metodickým centrem konzervace…

Rust stabilization by means on the basis of tannins II

Roztoky hydrolyzovatelných taninů mají velký praktický význam při konzervování železných předmětů s korozní vrstvou, která vyžaduje stabilizaci. Hydrolyzovatelné taniny, používané při konzervaci, jsou složené z glukózové jednotky,…

International cooperation between Technical Museum in Brno and SNM (Natural History Museum in Bratislava)

Mezinárodní spolupráce mezi Technickým muzeem v Brně a Slovenským národním muzeem v oblasti záchrany sbírkového fondu poškozeného požárem na hradě Krásná Hôrka. Dne 10. 3….

Study of corrosion processes on silver coins

Předměty ze slitin stříbra běžně vykazují při povrchových analýzách vyšší poměry stříbra, než odpovídá ryzosti slitiny. Tyto obohacující děje jsou dobře známy. Příčiny těchto jevů…