Audiovizuální dokument SMALT/EMAIL
31.5.2018

V rozšířeném menu nyní naleznete audiovizuální dokument SMALT/EMAIL. https://mck.technicalmuseum.cz/smalt/

Účelem audiovizuálního dokumentu je prezentace problematiky jedné z povrchových úprav historických slitin kovů – smaltu a emailu. Pozornost je věnována vybraným technikám emilérství v kontextu vývoje řemeslné a umělecké tvorby a uplatnění smaltu v průmyslové produkci. Základem dokumentu jsou videoprezentace rekonstrukcí jednotlivých technik a postupů, které byly realizovány na pracovišti Metodického centra konzervace Technického muzea v Brně pracovníky tohoto pracoviště a spolupracujícími specialisty. Audiovizuální dokument je zpracován s ohledem na jeho praktické využití jako metodická pomůcka a zdroj informací pro konzervátory-restaurátory a kurátory sbírek (správný popis a identifikace povrchové úpravy artefaktů opatřených emailem, určení technologického postupu apod.). V českém prostředí se jedná o první komplexní a moderní dokumentaci vybraných technologických postupů povrchové úpravy smaltováním. Terminologie v anglickém jazyce je zpracována formou širšího popisu jednotlivých technik a principu smaltování v technických oborech. Součástí dokumentu je rovněž přehled doporučené literatury a zdrojů k tématu, jež je částečně zpřístupněna pro potřeby uživatelů také v knihovně Technického muzea v Brně.