Nové certifikované metodiky
6.6.2018

V rámci projektu NAKI DF13P01OVV016 „Metodika uchovávání předmětů kulturní povahy – optimalizace podmínek s cílem dosažení dlouhodobé udržitelnosti“, na jehož řešení se podílelo Technické muzeum v Brně, Národní památkový ústav a Moravská galerie v Brně, byly vytvořeny dvě certifikované metodiky. Obě metodiky jsou nyní přístupné na našich webových stránkách v sekci Metodické pokyny.

Metodika uchovávání předmětů kulturní povahy

Preventivní péče o předměty kulturní povahy v expozicích, depozitářích a zpřístupněných autentických interiérech