Konference konzervátorů-restaurátorů 2019

V Rožnově pod Radhoštěm 10. – 12. 9. 2019 se v areálu Valašského muzea v přírodě uskutečnil již 28. ročník Konference konzervátorů-restaurátorů (KKR). KKR představuje největší profesní setkávání odborníků v oblasti péče o kulturní dědictví v České republice. Kulturní dědictví ve své hmotné i nehmotné podstatě představuje hodnoty, které je důležité chránit a uchovávat pro budoucí generace. V oblasti ochrany kulturního dědictví hraje důležitou roli zejména konzervace a restaurování. Progresivní vývoj tohoto oboru s cílem zkvalitnění péče o objekty kulturního dědictví je založen především na prohlubující se mezioborové spolupráci. Konference vytváří platformu pro sdílení a výměnu znalostí a zkušeností odborníků nejen z řad muzejní a galerijní sféry, památkové péče, ale i archivů a knihoven včetně, i odborných a vysokých škol.
KKR je každoročně pořádána Metodickým centrem konzervace Technického muzea v Brně (MCK TMB) ve spolupráci s Komisí konzervátorů-restaurátorů Asociace muzeí a galerií ČR a za podpory Ministerstva kultury ČR a Českého výboru ICOM. V letošním roce přijalo roli hostitelské instituce Národní muzeum v přírodě. Konání akce podpořili též osobní záštitou starosta města Rožnov pod Radhoštěm Ing. Radim Holiš a člen rady Zlínského kraje pro kulturu, památkovou péči, církve, mládež a sport Mgr. Miroslav Kašný.
Odborný program se uskutečnil v přednáškovém sále Janíkovy stodoly v areálu Dřevěného městečka. Úvodní přednáška byla věnována národní kulturní památce Libušín, která byla těžce poškozena požárem v roce 2014. Představeny byly výsledky průzkumu barevné povrchové úpravy exteriéru tohoto výjimečného architektonického objektu a konceptu jeho obnovy po poškození požárem. Tématu rizika ohně a jeho ničivým účinkům na památky, které letos velmi rezonuje ve společnosti, byl věnován i další příspěvek o restaurování historických palných zbraní z hradu Krásna Hôrka. Ze širokého spektra dalších příspěvků jmenujme alespoň restaurování a průzkum kolekce šperků Ulriky baronky von Lewetzow, která je osazena pravými českými granáty extrémní velikosti. Dále byly představeny podmalby na skle, restaurování pohyblivého betlému z Dětenic nebo průzkum portrétních miniatur na slonové kosti. Součástí konference byla také panelová diskuze u posterových prezentací s neméně zajímavými tématy. KKR se ovšem neodehrává pouze za zavřenými dveřmi přednáškového sálu. Patří k ní také odborná exkurze, která se letos odehrála v areálu Valašského muzea v přírodě, včetně návštěvy objektu Libušín na Pustevnách.
V rámci programu konference se také uskutečnilo Plenární zasedání Komise konzervátorů-restaurátorů AMG, kterého se zúčastnilo 91 členů komise. Celkem se konference zúčastnilo téměř 300 osob, včetně zástupců prezentujících firem.
Na závěr bychom rádi poděkovali všem spoluorganizátorům – Národnímu muzeu v přírodě, Asociaci muzeí a galerií ČR a Českému výboru ICOM za stálou podporu konání těchto konferencí. V neposlední řadě bychom také rádi poděkovali Ministerstvu kultury ČR za celkovou podporu aktivit Metodického centra konzervace Technického muzea v Brně i Komise konzervátorů-restaurátorů AMG, bez které by nebylo možné zajistit kontinuitu a úroveň pořádaných akcí.

             

Dokumenty ke stažení

Program KKR 2019

874.02 KB, application/pdf

Program odborné exkurze - KKR 2019

1.36 MB, application/pdf

Tisková zpráva - KKR 2019

435.31 KB, application/pdf