Workshop Stabilní hasicí zařízení a požární ochrana

Ve čtvrtek 20. 6. 2019 proběhl v prostorech Technického muzea v Brně (TMB) česko-norský požárně bezpečnostní workshop Stabilní hasicí zařízení a požární ochrana v kulturních institucích, který byl uspořádán Metodickým centrem konzervace Technického muzea v Brně (MCK TMB) ve spolupráci s Komisí pro bezpečnost v muzeích Asociace muzeí a galerií ČR, Českým výborem ICOM a za podpory Ministerstva kultury ČR.
Workshop tematicky představuje další díl ze série seminářů Ochrana a bezpečnost paměťových institucí, pořádaných Technickým muzeem v Brně, jehož hlavními tématy jsou především preventivní opatření, prostorová, předmětová a požární ochrana. K hlavním cílům tohoto odborného setkání patřilo shrnutí dosavadních zkušeností a diskuze v rámci problematiky instalací stabilních hasicích zařízení v paměťových institucích, se zvláštním důrazem především v prostoru expozic, depozitářů a zpřístupněných autentických interiérů.
Program workshopu byl koncepčně rozdělen do dvou bloků. Náplní dopoledního bloku byly především odborné prezentace, které se věnovaly tématice stabilních hasicích zařízení, jejich využití při ochraně památkově chráněných dřevostaveb a technickými prostředky pro včasnou detekci a signalizaci požáru.
Odpolední blok semináře se uskutečnil pod vedením našeho norského kolegy Mikaela Blihovdeho, který svou část workshopu zahájil přednáškou, která se věnovala analýze rizik a požární ochraně v Norsk Folkemuseu v Oslo. V závěru teoretické části byl vyhrazen prostor na odbornou diskuzi a vzájemnou výměnu zkušeností.
Praktická část workshopu byla pro účastníky připravena v areálu TMB v Brně-Řečkovicích. Pod vedením zkušeného instruktora Mikaela Blihovdeho si osvojili zásady zdolávání reálného ohně v praxi za použití dostupných ručních hasicích přístrojů.
Na závěr bychom rádi poděkovali všem spoluorganizátorům – Asociaci muzeí a galerií ČR a Českému výboru ICOM za stálou podporu konání série seminářů Ochrana a bezpečnost paměťových institucí a Norsk Folkemuseu v Oslo, které je dlouhodobým smluvním partnerem TMB v oblasti požární ochrany. V neposlední řadě bychom také rádi poděkovali Ministerstvu kultury ČR za celkovou podporu aktivit Metodického centra konzervace Technického muzea v Brně i Komise pro bezpečnost v muzeích AMG, bez které by nebylo možné zajistit kontinuitu a úroveň pořádaných akcí.

Dokumenty ke stažení

Program workshopu_CZ

625.97 KB, application/pdf

Program workshopu _ENG

655.34 KB, application/pdf

RYBÁŘ, Pavel: Ochrana dřevostaveb vodními SHZ

1.27 MB, application/pdf

BLIHOVDE, Mikael: Analýza rizik v Norsk Folkemuseu v Oslo

1.08 MB, application/pdf

BLIHOVDE, Mikael: Požární ochrana kostela z Gol

2.34 MB, application/pdf

JIRÁSEK, Pavel - MRÁZEK, Martin: Stabilní hasicí zařízení

3.91 MB, application/pdf

POLATOVÁ, Eva: Požár dřevěného kostela v Gutech a jeho následná obnova

17.50 MB, application/pdf