Microdots – a device for modern identification of collection items

Mikrotečky jsou miniaturní kovové (křemíkové) nebo polyesterové kotoučky o průměru 0,5–1 mm, na kterých je laserem zapsán jednoznačný identifikační kód, který může mít až 17 znaků, stejný vždy pro jednu forenzní sadu. Na určené místo vybraného předmětu se nanese přilnavý a odolný nosič s rozptýlenými mikrotečkami. Nosič je citlivý na UV osvětlení. V roce 2016 budou hodnoceny různé nosiče mirkoteček a jejich interakce s podkladním materiálem včetně možností jejich identifikace. Výstupem projektu je poster, který byl prezentován v roce 2017 na Konferenci konezervátorů-restaurátorů v Litomyšli.

  • kód projektu: 26/VaV/MCK/2016
  • garant: Ing. Martin Mrázek, PhD.
  • spoluřešitel: Ing. Alena Selucká

Mikrotečka – možnosti použití mikroteček při identifikaci sbírkového předmětu (poster z Konference konzervátorů-restaurátorů)