Konzervování-restaurování archeologických nálezů z kovů a kombinovaných materiálů

12.05. -

-

Purkyňova 105, Brno-Královo Pole, 61200

ZRUŠENO

 

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

z důvodu současné koronavirové krize pro Vás bohužel nejsme schopni uspořádat seminář v plnohodnotném rozsahu.

Všem se moc omlouváme za vniklé komplikace a budeme se těšit příští rok.
Realizační tým MCK TMB

Pracovní skupina Kovy Komise Konzervátorů–restaurátorů Asociace muzeí a galerií ČR (Komise KR) ve spolupráci s Metodickým centrum konzervace Technického muzea v Brně (MCK TMB) společně pořádají odborný seminář ” Konzervace-restaurování archeologických nálezů z kovů a kombinovaných materiálů“.

Cíl semináře

Seminář bude zaměřen na prezentaci témat a diskuzi ke komplexnímu materiálovému průzkumu a ošetření archeologických nálezů – souvisejících možností a omezení v konzervátorské praxi. Zároveň bude předmětem semináře stále populárnější technika vyzvedávání archeologických nálezů v blocích a s tím spojené zásady při dočasném uchování takto vyzvednutých artefaktů včetně ošetřování čerstvě odkrytých nálezů (zajištění první pomoci). Pozornost bude zaměřena též na konzervaci-restaurování nálezů z kombinovaných materiálů, pocházejících z různých typů depozitů (např. mokré nebo suché prostředí). Diskutovány budou možnosti mechanického, chemického a elektrochemického čištění. Středem zájmu budou rovněž výhody a nevýhody jednotlivých technik stabilizace archeologických nálezů a to především u předmětů ze železa. Specifickým tématem bude rekonzervace v minulosti konzervovaných nálezů a zkušenosti s těmito zásahy. Dále budou diskutovány zásady správné manipulace, balení a následného uložení v depozitářích a zároveň možnosti prezentace archeologických nálezů v expozicích. Záměrem semináře je prohloubit znalosti odborné konzervátorsko-restaurátorské veřejnosti o současných možnostech a trendech konzervace archeologických nálezů a přispět k vzájemnému sdílení poznatků.

Účastníci semináře

Seminář je určen pro konzervátory–restaurátory muzeí a galerií, ale i soukromé restaurátory, studenty konzervování–restaurování, odborníky dalších profesí jako jsou kurátoři muzejních sbírek nebo příbuzné profese z oblasti přírodovědné nebo řemeslné.
Zájemci o seminář se mohou přihlásit formou vyplnění elektronického přihlašovacího formuláře na webových stránkách www.mck.technicalmuseum.cz, v oddíle konference – semináře, nejpozději do 30. 4. 2020 (přihlašování v e-formuláři bude spuštěno v nejbližší době). Počet účastníků semináře je z kapacitního důvodu omezen na 90 osob.
Účastnický poplatek ve výši 200 Kč zahrnuje náklady na pořádání semináře. Faktura Vám bude vystavena na základě poskytnutých fakturačních údajů v přihlašovacím formuláři. Přednášející neplatí účastnický poplatek.

Přihlášení přednášek

Přihlášky přednášek lze zaslat nejpozději do 31. 3. 2020 formou vyplnění formuláře “přihláška přednášky” a jejího zaslání na adresu: dusan.perlik@ngprague.cz; selucka@tmbrno.cz

Posléze bude zveřejněn konečný program semináře.

Garanti semináře

• Ing. Dušan Perlík, vedoucí pracovní skupiny Kovy Komise konzervátorů-restaurátorů AMG, Národní galerie v Praze
• Ing. Alena Selucká, Metodické centrum konzervace Technického muzea v Brně

Mgr. Jana Fricová

organizace semináře

541421452 725586775

fricova@tmbrno.cz