Ondřej ŠEFCŮ. Pohled památkáře na možnosti diskrétní instalace prvků požárního zabezpečení včetně SIO, Informace o požáru kostela sv. Michaela v Praze a problémy spojené s plánovanou obnovou