Databáze případových studií
6.6.2018

V rozšířeném menu našich webových stránek byla nově zpřístupněna Databáze hodnocených objektů pro dlouhodobé uchovávání předmětů kulturní povahy (Databáze případových studií)

Databáze hodnocených objektů pro dlouhodobé uchovávání předmětů kulturní povahy byla zpracována v rámci projektu „Metodika uchovávání předmětů kulturní povahy – optimalizace podmínek s cílem dosažení dlouhodobé udržitelnosti“, DF13P01OVV016, podpořeného z programu NAKI 2013–2017 MK ČR.

Databáze je souborem strukturovaných dat obsahující popis různých typů objektů (historických budov, rekonstruovaného objektu i novostavby) a jejich vnitřních prostředí určených pro dlouhodobé uchovávání předmětů kulturní povahy. Sledovány jsou jednotné parametry stavebně–technických charakteristik, bezpečnostních systémů, mikroklimatických podmínek a úložného vybavení. Získané soubory informací jsou vzájemně propojeny a porovnávány v souvislosti s vyhodnoceným stavem uchovávaných předmětů. Databáze slouží jako návod pro analýzu vnitřního prostředí muzejních, galerijních a památkových budov zohledňující principy a zásady preventivní konzervace a nízko–energetických opatření regulace mikroklimatických parametrů. Lze ji rovněž chápat jako pomůcku při rozhodovacím procesu optimalizace podmínek ochrany spravovaných předmětů a zlepšování jejich celkové kondice.

Předmětem databáze jsou případové studie vybraných objektů ve správě Technického muzea v Brně, Národního památkového ústavu a Moravská galerie v Brně, konsorcionálních partnerů projektu.